Vi ser at det fortsatt er en del medlemmer fra 2. og 3. klasse som ikke har registrert bruker. Vi ber om at dette gjøres snarest, siden det vil gjøre arbeidet vårt veldig mye enklere. Dette kan gjøres på Bygging.no/register. Har du allerede betalt medlemskontingent, send en mail til [email protected] for å få tilsendt en individuell rabattkode.