Bygg- og miljødagen (BM-dagen) er et årlig arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU arrangert av masterstudentene på bygg. I regi av BM-dagen vil Byggstudenter på Bachelor invitere bedrifter til BYGG Mash-up dagen etter.

Arrangementet vil ha ulike, relevante temaer hver høst. Her inviteres det til aktuelle faglige samtaler med sentrale aktører i byggenæringen som skal være av interesse både for studenter, og ansatte ved NTNU. Samtidig får næringens fagpersoner komme i direkte kontakt med studentene.

 


Når:

| 6. November 2024 |
Hvor:

| Gløshaugen NTNU, Høgskoleringen, Trondheim |