Som økonomiansvarlig er du ansvarlig for å ha oversikt over linjeforeningens økonomi. Arbeidet innebærer fakturering, føring av regnskap og budsjett. Økonomiansvarlig har også ansvar for linjeforeningens bankkort, og å ha oversikt over alle utgifter og inntekter i forbindelse med arrangementer innad i linjeforeningen. 

Det viktigste som økonomiansvarlig er at du er strukturert og har evne til å følge opp og ta ansvar for dine egne arbeidsoppgaver, og at du er interessert i å hjelpe til med å få linjeforeningen til å fungere best mulig med de midlene som er tilgjengelig. 

Man jobber tett sammen med leder, nestleder og sponsoransvarlig, men også med arrangementsansvarlig og bedriftsansvarlig. Økonomiansvarlig har god oversikt over hva som rører seg i linjeforeningen, og du har som alle andre styremedlemmer mulighet til å knytte kontakter blant andre linjeforeninger, samt næringslivet, gjennom vervet.

Et år som økonomiansvarlig vil gi deg mye gøy, enormt god erfaring med organisasjonsarbeid og er ikke noe du kommer til å angre på!