Som økonomiansvarlig er du ansvarlig for å ha oversikt over linjeforeningens økonomi. Arbeidet innebærer fakturering, føring av regnskap og budsjett m.m.

Det viktigste som økonomiansvarlig er at du er strukturert og har evne til å følge opp og ta ansvar for dine egne arbeidsoppgaver, og at du er interessert i å hjelpe til med å få linjeforeningen til å fungere best mulig med de midlene som er tilgjengelig. 

Man jobber tett sammen med resten av styret, og du har som alle andre styremedlemmer mulighet til å knytte kontakter blant andre linjeforeninger, samt næringslivet, gjennom vervet. Et år som økonomiansvarlig vil gi deg mye gøy, enormt god erfaring med organisasjonsarbeid og er ikke noe du kommer til å angre på!