Uønskede hendelser og uønskede forhold meldes av til hovedstyret ved å fylle ut skjemaet: Avviksskjema.Dette kan være alt fra hendelser som inngår i linjeforeningen, til hendelser i skolehverdagen blant våre medlemmer.