Ledervervet er kanskje det som virker skumlest å skulle verve seg til fordi det følger med mye ansvar og mye å holde styr på. Men det er også et av de vervene med mest utbytte, du er personen i midten av det som skjer og får vært med på absolutt alt som linjeforeningen holder på med. Du vil bli erfaren med alt som har med en lederrolle å gjøre som for eksempel å lede styremøter, være i kontakt med andre linjeforeningsledere og representere TS utad. Erfaringen du får fra et år som leder er gull verdt, og absolutt noe jeg tar med meg ut i arbeidslivet.

Det viktigste å ha som leder er motivasjonen for å gjøre Tim&Shænko enda bedre. En skal ha driven og engasjementet for linjeforeningen for å kunne opprettholde og videreutvikle det arbeidet som er gjort, gjøres og skal gjøres. Å ha evnen til å være strukturert og skaffe seg oversikt rask vil være en fordel da det er mye som skjer parallelt og det vil være lederen sitt ansvar at ikke noe viktig blir oversett. En god egenskap da er også å vite på forhånd at du trives med det ansvaret og også ansvaret med tanke på å representere TS utad. Lederen vil under flere omstendigheter måtte delta på møter utenfor linjeforeningen og snakke foran forsamlinger, så lederrollen krever da at man er komfortable i slike situasjoner.

Det beste med ledervervet er mengden læring du får gjennom kun et år som leder. Man kommer inn, relativ fersk og etter kun et år kan jeg trygt si at man føler seg mye mer moden for utfordringer og ansvar. Man lærer evnen til å delegere og fordele oppgaver innad i styret, hvordan å løse konfliktsituasjoner best mulig, kommunisere med personer i ledelsen, snakke på vegne av flere og ikke å like ansvaret enda bedre.

Et år som linjeleder anbefales på det sterkeste!