Som sponsoransvarlig har du ansvar for å søke om midler på vegne av linjeforeningen fra aktuelle sponsorprogram. I tillegg blir din oppgave å skape kontakt med bedrifter og informere dem om linjeforeningen og våre sponsoravtaler. Det vil være viktig å kunne opprette god kommunikasjon, og følge opp kontakten. I tillegg er det grunnleggende å kunne tilrettelegge for bedriften, slik at du treffer deres ønsker og visjoner, for å nå målet om et sponsorsamarbeid. Vervet vil gi deg muligheten til å bli kjent med ulike mennesker på tvers av trinnene. Et godt samarbeid mellom styremedlemmene er helt essensielt, slik at man kommer frem til løsninger som er til det beste for Tim&Shænko.