Som bedriftsansvarlig er du bindeleddet mellom studentene og næringslivet. Vi jobber kontinuerlig med å bedre kontakten og samarbeidet med næringslivet. Det jobbes hardt for å tilby våre studenter gode bedriftspresentasjoner med muligheter for å knytte relasjoner og skaffe kontakter i næringslivet. Dette kan senere føre til sommerjobber, samarbeid med bachelor og fast jobb etter endt utdanning. Gjensidig kontakt er med på å heve kvaliteten på utdanningen vår, og formidler arbeidskraft ut til bedriftene. 

Vi er opptatt av å fremstå profesjonelle overfor bedriftene ved å jobbe strukturert fra vi tar kontakt med en bedrift første gang og helt til endt bedriftspresentasjon med den aktuelle bedriften. Vi tilrettelegger og samarbeider med bedriftene for å oppnå best mulig kvalitet på presentasjonene slik at interessen fra studentene opprettholdes og bedriften ser det aktuelt å komme tilbake år etter år.

Som bedriftsansvarlig trenger du ingen spesielle forutsetninger eller erfaringer. Det kan være en fordel å være litt «frempå», imøtekommende og løsningsorientert når man skal forholde seg til flere ulike personer med ulike stillinger i næringslivet. Stillingen krever ikke veldig mye tid på forhånd av en presentasjon, da det meste planlegges på telefon eller e-post og bedriftene ordner det meste selv ellers. Det kan dog til tider være vanskelig å få kontakt med noen av de ulike bedriftene og ting tar ofte litt tid fra kontakten opprettes til dato for presentasjon er satt. Vii forbereder oss før bedriften kommer, mingler og hjelper til ved behov i tiden før presentasjonen, og som oftest sitter igjen/rydder til slutt etter eventuell bespisning.

I løpet av året som bedriftsansvarlig sitter man igjen med erfaringer som det å samarbeide med andre medstudenter på tvers av klasser, man får mange bekjentskaper og kontakter i næringslivet og får erfaringer med å planlegge og utføre større og mindre møter mellom studenter og bedrifter.