Nestleder er styrets altmuligperson som bidrar der det trengs. Fungerer som leders stedfortreder om det gjelder føring av møte eller som representant i andre møter hvor linjeforeningen er representert.

Nestleder er sammen med leder ansikt utad for linjeforeningen og utdanningen. Representanter fra styret er ofte leder og nestleder ved sosiale og nettverksbyggende aktiviteter.