Hva er en bedriftspresentasjon?

En bedriftspresentasjon er en presentasjon hvor bedriftene presenterer seg selv og gjør seg kjent med studentene.

 

Hvert semester arrangerer Bedriftskomitéen diverse bedriftspresentasjoner med forskjellige bedrifter. Presentasjonen er på ca 45 min. og påfølgende bevertning. Her kan representanter fra bedriften være tilgjengelig for videre samtale og sosialisering. En bedriftspresentasjon er derfor en glimrende mulighet for studenter til å få kontakt med spennende bedrifter.

 
På- og avmelding

Bedriftspresentasjoner åpner for påmelding kl. 12.00 én uke før. Når du møter opp, informerer du om navnet ditt slik at du blir registrert.  Dersom du ikke kan møte opp, er fristen for å melde seg av 24 timer før. 

Venteliste

Personer som melder seg på etter at alle plassene er tatt, blir satt på venteliste. Disse vil få senest melding om plass til bedriftspresentasjon 24 timer før.

Viktig! Dersom du ikke kan møte opp, uavhengig om du har fått plass eller ikke, er det viktig at du melder deg av 24 timer før, ellers kan du få prikk og risikere å havne i karantene.

Prikksystemet

Dersom man glemmer å melde seg av 24 timer før bedriftspresentasjon eller ikke møter opp på arrangementet, får man 1 prikk. Får man 2 prikker, havner man i karantene og blir utestengt fra resten av bedriftspresentasjonene i semesteret. 

Dette gjøres for å unngå at de som faktisk vil på bedriftspresentasjon ikke får plass.

Ved spørsmål om prikker kontakt en av de to bedriftsansvarlige.