Ledervervet er kanskje det som virker mest skummelt å verve seg til fordi det følger med mye ansvar. Likevel er det et av de vervene med mest utbytte. Leder er personen i midten av det som skjer og får vært med på absolutt alt som linjeforeningen er delaktig i. Gjennom et år som Leder av linjeforeningen får du erfaring med å lede styremøter, du skaper deg et bredt nettverk bestående av studenter fra mange andre linjer og som Leder av linjeforeningen representerer du Tim&Shænko utad. Erfaringene du gjør deg i løpet av vervet er noe som kommer godt med når du senere skal ut i arbeidslivet.

Det viktigste som Leder er at du er motivert for å gjøre Tim&Shænko enda bedre. Øvrige kvalifikasjoner som kreves er god struktur og organisatoriske evner. Som Leder vil du under flere omstendigheter måtte delta på møter utenfor linjeforeningen og snakke foran forsamlinger. Som representant for medlemmene til Tim&Shænko må alles meninger komme frem og behov dekkes. 

Iløpet av et år som Leder lærer man å delegere og fordele oppgaver innad i styret, hvordan løse konfliktsituasjoner best mulig, kommunisere med personer i ledelsen og du får et innblikk i hvordan NTNU er oppbygd og driftes.

Etter at du er ferdig med perioden din som Leder av linjeforeningen tropper du inn i stillingen som Nestleder. Dette er noe av det beste med vervet fordi du får lov til å bli kjent og jobbe med to forskjellige styrer! I tillegg til de arrangementene som arrangeres av Tim&Shænko blir styret invitert til å feire ulike begivenheter med andre linjeforeninger. De nettverkene som skapes ved disse anledningene er gull verdt!

Vervet anbefales på det sterkeste!