Nestlederen er styrets altmuligperson som bidrar der det trengs. Fungerer som leders stedfortreder om det gjelder føring av møte eller som representant i andre møter hvor linjeforeningen er representert. Skriving av møtereferat er en typisk oppgave som tilfalle nestleder.

Å bistå arrangementsansvarlige før under og etter arrangementer har vært en ikke- ubetydelig del av arbeidet, noe som kan forventes også fremover.

Nestleder er sammen med leder ansikt utad for linjeforeningen og utdanningen. Representanter fra styret er ofte leder og nestleder ved sosiale og nettverksbyggende aktiviteter. Sørge for informasjonsflyt og at alle trinn og grupperinger får samme informasjon er viktig. Dette sørges for ved oppfølging på info på SOME og i forelesningssaler.