Som nestleder har man en hånd med i spillet overalt. Hovedoppgavene går ut på å føre referat for alle styremøter, ha kontakt og oversikt med alle undergruppene til TS og fungere som stedfortreder når leder ikke har mulighet til å stille.

Nestleder er også et ansikt utad for TS, både når det gjelder for å representere utdanningsløpet vårt, men også for å opprettholde gode forhold til de andre linjeforeningene, både på Lerka og generelt på NTNU. Vervet har også som oppgave å sørge for informasjonsflyt innad i styret, og samarbeide med PR-ansvarlig for å kommunisere videre til hele linjeforeningen.