Som sponsoransvarlig har man ansvar for å søke om midler på vegne av linjeforeningen og dens undergruppe fra aktuelle sponsorprogram, bedrifter og andre som formidler sponsormidler. En annen vesentlig oppgave å kontakte bedrifter og informere dem om linjeforeninga og sponsoravtaler den har. Det vil derfor være svært viktig å opprette god kommunikasjon, og selvsagt følge opp kontakten. I tillegg er det grunnleggende å kunne tilrettelegge for bedriften, slik at deres ønsker og visjoner treffes, for å nå målet om et sponsorsamarbeid.

For dette vervet er det viktig at man ikke er redd for å sette opp budsjett og regnskap eller å skrive søknader. Selv om man alltid får god hjelp av økonomiansvarlig, er det sponsoransvarlig som har ansvaret for å ferdigstille søknader med alle deres krev. Evnen til å være strukturert og presis er nok en fordel når man skal formidle hvorfor man ønsker midler og hva de skal brukes til. Som sponsoransvarlig er man også en representant for Tim&Shænko utad til eksterne, og det er derfor viktig at man fremmer gode holdninger og generelt er hyggelig i møte med andre mennesker. 

Selv om vervet i hovedsak går ut på å skrive søknader, e-postkommunikasjon og møter med eksterne, hender det også at man kommer borti litt annerledes avtaler, som for eksempel annonsert innlegg på Instagram-story. I slike situasjoner er det nødvendig å forholde seg til markedsføringsloven, som man da må lese seg opp på. Ellers gjelder selvfølgelig øvrige lover i Norge med tanke på regnskap, budsjett og søknad, hvor uærlighet da selvsagt er ulovlig.

Neste sponsoransvarlig vil få ansvaret for å opprettholde de avtalene Tim&Shænko i dag har, samt å prøve å finne nye dersom det er nødvendig. Gjennom vervet lærer man utrolig masse om søknadsprosesser, bedrifter og aktuelle sponsorprogram. Man har også mulighet til å dra på kurs med Sit, sosiale sammenkommster som andre linjeforeninger som immatrikuleringsball, styrevors, revyer og mye annet gøy i løpet av verneperioden. 

Anbefaler sterkt å søke dersom man har lyst til å lære mer om Tim&Shænko, samt å bidra til at linjeforeningen opprettholdes ved å ha et frivillig verv!