Informasjon vedrørende Tim&Shænkos bedriftspresentasjoner

Bedriftspresentasjon:
En bedriftspresentasjon er en glimrende mulighet for studentene å komme i kontakt med
spennende bedrifter, såvel som det for bedriften er en unik påvirkningsmulighet for
studentenes valg av fremtidig arbeidsgiver. Møtene består som regel av en 45 minutters
presentasjon og påfølgende bevertning.

Ved gjennomføring av bedriftspresentasjon tar Tim & Shænko’s bedriftsansvarlige ansvar for booking av auditorium til foredrag fra bedriften. Eventuelt kan det bookes plass på en av mange restauranter i byen som tilbyr både middag og avsatt område for foredrag. Bedriften velger selv om de ønsker restaurantbesøk eller bestilling av mat til foredragssalen. De bedriftsansvarlige vil uansett være behjelpelige med bestilling.

Prisen for bedriftspresentasjon vil være 20 000 kr (eks. mat, drikke og snacks)

Stand:
Dersom bedriften ønsker å holde stand, vil den bli avholdt på lerkendalsbygget på
Gløshaugen. Prisen for stand vil være på 5000 kr. Dersom bedriften ønsker å ha stand i tillegg til bedriftspresentasjon samme dag vil det ikke faktureres for stand.

Det vil være den bedriftsansvarlige fra Tim & Shænko som står ansvarlig for rigging og
booking av område til stand, samt bestilling av kaffe.

Annonsering:
Eventuell annonsering vil være etter bedriftens ønske, og vil bli delt på linjeforeningens
Instagram, nettside (bygging.no) og i en lukket facebook-gruppe med alle linjeforeningens
medlemmer.

Dersom bedriften ønsker annonsering av eventuelle sommerjobb, stillingsutlysninger,
nyansatt eller annen annonsering vil det bli tatt en avgift på 2000 kr.

Ta gjerne videre kontakt med linjeforeningens to bedriftsansvarlige for hyggelig prat og
videre informasjon.

Marius Rooney

Tlf: +47 971 10 844

Mail: [email protected]

Andrea Blasco Ivorra

Tlf: +47 993 79 367

Mail: [email protected]