T&S Bedrift jobber kontinuerlig med å bedre kontakten og samarbeidet mellom studentene næringslivet. Vi jobber hardt for å tilby studentene våre gode bedriftspresentasjoner med mulighet for å knytte relasjoner og skaffe kontakter i næringslivet som ønsker å hjelpe til med spennende bacheloroppgaver, sommerjobber og jobb etter endt utdanning.

Gjensidig kontakt er med på å heve kvaliteten på utdanningen vår, og formidler arbeidskraft ut til bedriftene.

Sjekk ut vår oversikt over kommende bedriftspresentasjoner, og merk deg påmeldingsdato. Bedriftspresentasjonene er meget populære, og plassene går unna fort.