Hvis du er en av dem som liker å ta styringen og være gjengens formann, kan dette virke fristende for deg. Å være en leder i et linjeforeningsstyre er ikke bare fryd og gammen, man har mye ansvar. Selv om det kan se ut som et stort verv å ta på seg, kan vår leder si deg sikkert at det er verdt det. Mange erfaringer og nye kontakter er bare noen av de få tingene man sitter igjen med etter et verv som dette. Årets styreleder er:

Carl-Frederik Davidsen

 

Hvordan er det å være leder for en så stor linjeforening?

Det å være leder av en av de største linjeforeningene på Kalvskinnet har vært utrolig gøy og givende på så mange måter. Det er et verv jeg med vemodighet kommer til å gi fra meg.

 

Synes du det er mye ansvar å ta på seg under et skoleår som krever mye studietid?

Jeg synes arbeidsmengden er perfekt og jeg ville ikke vært foruten. Arbeidet i Tim&Shænko har i liten grad påvirket det faglige for min del ettersom brorparten av arbeidet er lagt på gunstige tider. Ansvar er noe mange kommer til å få senere, og ett lederverv i T&S er ett bra sted å starte.

 

Hva er det beste med å være leder i Tim&Shænko?

Det beste med å være leder i Tim&Shænko er muligheten jeg har fått til å være med å påvirke bygg-studentenes hverdag. Om det er gjennom arrangementer, bedriftspresentasjoner, idrett, band eller tur. Leder rollen har åpnet dører for å bli kjent med mange på studiet som igjen har hjulpet meg på vei til å ta de beste beslutningene for flertallet i linjeforeningen.

 

Hvilke erfaringer sitter du igjen med etter endt verv?

Jeg sitter igjen etter et år som leder med mange gode erfaringer som jeg kommer til å ta med meg videre i livet. Jeg har lært meg hvordan lede en studentorganisasjon, utviklet bedre samarbeids evne med medstudenter og lært meg spesifikke arbeidsoppgaver som følger et slikt verv. Som leder har jeg også innblikk i hvordan alle i styret jobber for å nå sine mål og ved behov kunne bistå deres arbeidsoppgaver. Som leder er du også et ansikt utad og vil også jobbe opp mot andre studentforeninger på Kalvskinnet.