Nestleder

 

Er du den man kan kalle sjefens høyre hånd? I dette vervet kan man både være sjef og en blant de andre. Å være en nestleder krever litt guts, men det er også en opplevelse for livet. Her har man ulike arbeidsoppgaver som i noen tilfeller kan være minst like viktig som lederen sine. Årets nestleder er:

 

Marit Haugum Mo

 

Hva fikk deg til å søke på denne stillingen?

Jeg hadde et ønske om å være med og videreutvikle Tim&Shænko, og er gjerne en person som liker å ha «en finger med i spillet», dermed passet det perfekt å søke på nestleder-stillingen.

 

Hvordan vil du beskrive en nestleder i et styre som dette?

Man kan godt sammenligne nestleder-vervet som et «alt-mulig-verv». Jobben går først og fremst ut på å bistå leder i arbeidet han/hun gjør. Det består hovedsakelig i å lede styresmøter hvis leder er forhindret i å møte, og å delta på eventuelle møter utenom organisasjonen ved behov.

 

Hvilke erfaringer sitter du igjen med etter endt verv?

Jeg sitter igjen med en masse ulike erfaringer etter endt verv. Først og fremst det å samarbeide med andre personer, der man i utgangspunktet ikke trenger å være enige om løsninger og alternativer, men jobbe seg frem til en felles løsning som er det beste for organisasjonen. I tillegg er det å være med å lede en.