For å kunne stemme under generalforsamlingen må du registrere deg her først.

*Veldig viktig att du registrerer studentmailen din.