Studieretninger

Som de eneste i landet kan byggstudentene ved NTNU velge mellom fire studieretninger i 3. årskurs, anleggsteknikk, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og teknisk planlegging.

Ved prosjektbasert læring, gruppearbeid og labratorieøvinger har en gjennom hele studiet et praktisk fokus, en øver seg til å kunne et yrke.

Anleggsteknikk:

Planlegging, prosjektering og organisering av byggeprosjekter i både løsmasser og fjell.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • vurdering av fjell og jord som byggematerialer
 • framdriftsplan for både veg-, tunnel- og byggeprosjekter
 • mengdebeskrivelser anlegg, kalkulasjon
 • anleggsledelse, byggeplassoppfølging
 • stikningsarbeider

Tilegnet fagfelt:

 • entreprenører/byggende etater
 • rådgivende ingeniører innenfor byggeteknikk/byggeledelse/prosjektadministrasjon
 • kommunale og statlige etater (Statens vegvesen, NSB)

 

Husbyggingsteknikk:

Planlegging og prosjektering av små og stor bygg, valg av byggemateriale og
tilpassing av tekniske anlegg

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • detaljprosjektering, saksbehandling og gjennomføring av alle typer bygg
 • entreprenørvirksomhet
 • prosjektstyring og byggeledelse i privat og offentlig sektor
 • produktutvikling, salg og markedsføring innen hele byggevareindustrien
 • forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende byggningsmasse

Tilegnet fagfelt:

 • entreprenører/byggende etater
 • arkitekter – og rådgivende ingeniører innenfor husbyggingsteknikk, byggeledelse og prosjektadministrasjon
 • kommunale, fylkeskommunale og statlige etater

Konstruksjonsteknikk:

Prosjektering av bæresystem i stål, tre og betong, prosjektering og framstilling av tegninger som er grunnlag for selve utførelsen.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • prosjektutvikling i nært samarbeid med andre disipliner innen byggfaget som arkitekt, vvs og elektrofag, entreprenør og utbygger.
 • prosjektering av bygg herunder menes statiske beregninger og tegning av konstruksjoner, anbudsbeskrivelser og kostnadsberegninger, også her i nært samarbeid med arkitekt, vvs og elektrofag, entreprenør og utbygger.
 • byggledelse og/ el. byggeplassoppfølging i byggefasen
 • saksbehandling innen offentlig byggevirksomhet
 • forskning/undervisning

Tilegnet fagfelt:

 • rådgivende ingeniører innenfor byggteknikk/byggeledelse/prosjektledelse og prosjektadministrasjon.
 • entreprenører
 • offentlige etater
 • konsulenter innen spesielle styrkeanalyser
 • forsknings- og undervisningsetater innen fagområdet byggteknikk

 

 Teknisk planlegging:

Planleggging og prosjektering av veier, vann- og avløpsanlegg og arealplanlegging.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre detaljprosjektering og anbudsbeskrivelser for veg og VA-anlegg
 • utarbeide mindre reguleringsplaner/bebyggelsesplaner
 • bruke EDB-baserte prosjekteringsverktøy til areal, veg og VA-prosjektering.
 • delta som saksbehandler i team for areal og hovedplaner for de tekniske sektorer
 • saksbehandle i begrensede oppgaver etter plan og bygningsloven
 • delta i driften av behandlingsanlegg for drikkevann og avløpsrenseanlegg og senere ta driftsansvaret

Tilegnet fagfelt:

 • rådgivende ingeniører innenfor veg – vann – avløp og arealplanlegging
 • kommunenes tekniske etater
 • VA-verk og interkommunale VAR-selskaper
 • Statens Vegvesen og andre statlige utbyggere
 • utbyggingsselskaper

 

For mer informasjon besøk Byggingeniør, NTNU

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.