TIM&SHÆNKo søker ny faddersjef, der det vil bli valg den 16.10.

Stillingsbeskrivelse:
Som faddersjef så vil du ha ansvaret for å lage en god og trygg fadderuke til neste års studenter. Dette innebærer å samle klassen for å se hvem som vil være faddere. Kunnskapen du får igjennom kurs og samtaler skal du videreformidle til fadderne slik de er oppdaterte på hvordan ting skal være. Det skal være trygt og inkluderende for alle som er med. Man får god erfaring fra alle aspekter, ledelse, planlegging, spons, økonomi og mer.

Hvordan stille:
Det er mulighet for å stille ved å ta kontakt med noen i styret, eller bare gi en beskjed før valget startes.

P.S. det er mulig å benke andre til verv!!