Vet du at du har tilgang på en ITV?
Instituttstillitsvalgt sitter i studentrådet og kan hjelpe deg med det meste. Så ta kontakt om det skulle være noe!

Hvem: Anette Archer Lohne
Hvor: U209
Når: Fast kontortid mandager 10-12. Dukker også opp i linjeforeningens kontortid.