SPONSORANSVARLIG!

Vet du ikke helt hva du skal søke på når det kommer til styrevalg? Er du en altmuligmann/kvinne som ønsker å bidra med alt det du har å by på? Da kommer du til å trives som sponsoransvarlig(styremedlem)! Her bidrar man med alt mulig rart fra å være skapnøkkelansvarlig til å være den som søker etter midler på vegne av linjeforeningen. Sponsoransvarlige er den perfekte potet for en linjeforening som oss! Årets sponsoransvarlige er:

Simen Fjellaker

Hvorfor søkte du på denne stillingen?

Jeg ville engasjere meg i noe annet enn det å studere. Et verv sørger for at man blir bedre kjent med de man studerer med både på tvers av linjer med andre klasser. I tillegg gir det deg erfaring og det skader heller ikke å styrke CV`en litt.

Hva synes du har vært den mest spennende oppgaven i vervet ditt?

Å være med å bidra til at T&S har vokst som linjeforening, samt å oppfordre andre til å delta på ulike arrangementer. Å se at arbeidet som blir gjort gir resultater i form av penger, omdømme og vellykkede arrangement.

Hvilke erfaringer tror du at du vil sitte igjen med etter endt verv?

Jeg har erfart at det å samarbeide fører til både gode og mindre gode løsninger.  De gode løsningene bygger man videre på og de mindre gode lærer man av og prøver å endre til noe bedre. Man blir bedre kjent med seg selv, blir tryggere på å omgås andre man ikke kjenner så godt og blir kjendis på skolen.