Styrevalg og vervbeskrivelser

Tim&Shænko inviterer til generalforsamling og styrevalg.

Det er på tide for det sittende styret å gi stafettpinnen videre til det neste styret, og dette skjer gjennom et morsomt styrevalg (med lett tilslag av alkohol slik at folk flest skal bli litt modigere).

Hvis noen av vervbeskrivelsene treffer deg, så send gjerne en beskjed til Eirik Landsholm/ Henriette Strehl med navn og hva du har lyst å stille til. Selv om du selvsagt kan melde deg opp der og da før valget starter.

Når styrevalget først er i gang, er det lurt for deg som stiller å ha en liten tale på lur. Du kan fortelle om hvem du er og hvorfor akkurat du burde bli valgt til denne stillingen. Men frykt ikke, det blir bare gøy!

 

Leder

Ledervervet er kanskje det som virker skumlest å skulle verve seg til fordi det følger med mye ansvar og mye å holde styr på. Men det er også et av de vervene med mest utbytte, du er personen i midten av det som skjer og får vært med på absolutt alt som linjeforeningen holder på med. Du vil bli erfaren med alt som har med en lederrolle å gjøre som for eksempel å lede styremøter, være i kontakt med andre linjeforeningsledere og representere TS utad. Alle erfaringene du gjør i løpet av vervperioden er noe som alltid kommer godt med når man senere skal ut i arbeidslivet.

Det viktigste å ha som leder er motivasjonen for å gjøre Tim&Shænko enda bedre. En skal ha driven og engasjementet for linjeforeningen for å kunne opprettholde og videreutvikle det arbeidet som er gjort, gjøres og skal gjøres. Å ha evnen til å være strukturert og skaffe seg oversikt rask vil være en fordel da det er mye som skjer parallelt og det vil være lederen sitt ansvar at ikke noe viktig blir oversett. En god egenskap da er også å vite på forhånd at du trives med det ansvaret og også ansvaret med tanke på å representere TS utad. Lederen vil under flere omstendigheter måtte delta på møter utenfor linjeforeningen og snakke foran forsamlinger, så lederrollen krever da at man er komfortable i slike situasjoner.

Det beste med ledervervet er mengden læring du får gjennom kun et år som leder. Man kommer inn, relativ fersk og etter kun et år kan jeg trygt si at man føler seg mye mer moden for utfordringer og ansvar. Man lærer evnen til å delegere og fordele oppgaver innad i styret, hvordan å løse konfliktsituasjoner best mulig, kommunisere med personer i ledelsen, snakke på vegne av flere og ikke å like ansvaret enda bedre.

Anbefaler vervet på det sterkeste!

 

Nestleder

Nestlederen er styrets altmuligperson som bidrar der det trengs. Fungerer som leders stedfortreder om det gjelder føring av møte eller som representant i andre møter hvor linjeforeningen er representert. Skriving av møtereferat er en typisk oppgave som tilfaller nestleder.

Å bistå arrangementsansvarlige før under og etter arrangementer har vært en ikke-ubetydelig del av arbeidet, noe som kan forventes også fremover.

Nestleder er sammen med leder ansikt utad for linjeforeningen og utdanningen. Representanter fra styret er ofte leder og nestleder ved sosiale og nettverksbyggende aktiviteter. Sørge for informasjonsflyt og at alle trinn og grupperinger får samme informasjon er viktig. Dette sørges for ved oppfølging på info på SOME og i forelesningssaler.

 

Økonomiansvarlig

Er du en person som liker å ha kontroll på ting, og ønsker å lære mer om hvordan pengene til linjeforeningen skal brukes? Er tall og regnskap spennede? Kjenner du deg igjen i dette er stillingen som økonomiansvarlig noe for deg!

Denne stillingen er mye mer spennende enn hva den høres ut som. Som økonomiansvarlig har man en finger med i spillet uansett hva det gjelder i linjeforeningen. Du får både ta del i fakturering til bedrifter etter bedpress og være med å planlegge hvor mye penger som skal brukes til ulike arrangementer.

Arbeidsoppgavene til en økonomiansvarlig går ut å holde styr på økonomien til linjeforeningen, føre regnskap og budsjett, men også delta på styremøter der saker som gjelder linjeforeningen blir tatt opp. Du har ansvar for å vite hvor mye penger man har til rådighet til ulike arrangement og andre utgifter som linjeforeningen har. Arbeidsmengden varierer ut ifra hvor mange arrangement linjeforeningen arrangerer.

Et år i vervet som økonomiansvarlig er veldig lærerikt. Du får stor innsikt i hva som kreves for å drive en forening både økonomisk, men også administrativt. Veldig gøy å få være med å bestemme og utvikle Tim&Shænko sammen med resten av gjengen i styret.

 

Sponsoransvarlig

Som sponsoransvarlige har du ansvar for å søke om midler på vegne av linjeforeningen fra aktuelle sponsorprogram. I tillegg blir din oppgave å skape kontakt med bedrifter og informere dem om linjeforeningen og våre sponsoravtaler. Det vil være viktig å kunne opprette god kommunikasjon, og følge opp kontakten kontinuerlig. I tillegg er det grunnleggende å kunne tilrettelegge for bedriften, slik at du treffer deres ønsker og visjoner, for å nå målet om et sponsorsamarbeid.

Vervet vil gi deg muligheten til å bli kjent med ulike mennesker på tvers av trinnene. Et godt samarbeid mellom styremedlemmene er helt essensielt. Det er derfor viktig, på tross av uenigheter, å kunne komme frem til en løsning som er til det beste for Tim&Shænko.

 

Arrangementansvarlig

Som arrangementsansvarlig får du ansvaret for det mange mener er det viktigste med en linjeforening: fest og moro. Din oppgave blir å lage arrangementer som passer alle, engasjerer alle og bidrar til et endra bedre klasse- og skolemiljø for alle. I denne rollen blir du godt kjent med alt som må gjøres i forkant av et større arrangement. Som arrangementsansvarlig får du i tillegg møte mange forskjellige mennesker i ulike roller og stillinger som lar deg bygge nettverk utover det faglige!

 

Bedriftspresentasjonansvarlige

Synes du det er spennende å jobbe med bedrifter innenfor yrket du skal utdanne deg i? Kanskje du har lyst å få et bedre innblikk i hvordan å arrangere bedriftspresentasjoner og jobbe på kryss og tvers av linjer og store selskap? Da kan denne stillingen være et godt tilbud. Som bedriftsansvarlig har du et toårig verv som ikke bare er spennende, men også veldig lærerikt! Årets bedriftsansvarlige er:

 

Hvordan er det å jobbe med bedriftspresentasjoner, og hvordan går dere frem for å organisere dem?

Det er kjempespennende å jobbe med bedriftspresentasjoner! Det første vi gjør før en sesong, er å kartlegge aktuelle bedrifter vi kan kontakte, og så fordeler vi de mellom oss. Vi ringer først til bedriften for å presentere oss, og så sender vi mail med mer informasjon om Tim&Shænko, byggstudiet og studentene. Drømmen er at bedriftene skal svare på denne mailen, men som oftest må vi purre litt før vi får et svar. Når vi har booket en bedrift, så gjenstår bare planleggingen av det praktiske rundt presentasjonen og den faktiske gjennomføringen.

 

Hva er det mest spennende ved å ha dette vervet?

Det mest spennende med å ha vervet er muligheten til å knytte kontakter i næringslivet. Gjennom det siste året har vi, i tillegg til å arrangere bedriftspresentasjoner, også fått delta på seminar med ulike bransjeaktører.

 

Hvilke erfaringer tror dere at dere sitter igjen med etter endt verv?

Vi får litt de samme erfaringene som de arrangementsansvarlige – vi arrangerer jo bedriftspresentasjoner for store deler av byggstudentene, og det er viktig å legge til rette for at alt går på skinner, både før og under presentasjonene. I tillegg får vi erfaring med forhandlinger og avtaler med bedrifter, som er svært relevant for arbeidslivet.

 

IT-ansvarlig

Er du interessert i IT? Eller er du litt i overkant glad i sosiale medier? Eller bare generelt lyst til å lære? Da er stillingen som IT-ansvarlig perfekt for deg.

Som IT ansvarlig har du ansvar for å drifte Tim&Shænkos nettside, og sikre at kalenderen er oppdatert med kommende arrangementer. Du vil også ha ansvaret for adgang på T&S facebookside samt sosiale media.

Du må også være til dels service innstilt, siden du også vil være Tim&Shænkos IT-support, til både resten av styret og medlemmene generelt. Hvis noen har glemt passord til kontoen sin på nettsiden, så fikser du det. Hvis noen mangler inngang for bedpress, så hjelper du med å finne ut hva som er galt.

Vil du være et styremedlem i Tim&Shænko med ansvar for IT? Ikke nøl med å melde deg opp til valg!

Bedriftspresentasjon med Peab

 

Trykk her for påmelding
Trykk her for stillingsannonse